OLYMPICS

CrossFit Classes

Les classes d’olympics serveixen per perfeccionar la tecnica en els nostres aixecaments. Es treballara la tecnica del Clean & Jerk i del Snatch

 

Dins dels olympics, a CrossFit Lleida diferenciem dos nivells:

  • Olympics Tecnica on apendrem els principis basics de ambdos mviments.
  • Olympics Perfeccionament on un cop assolits els principis basics dels moviments, podrem treballar per millorar la tecnica i pujar kg
Movimientos funcionales, variedad de ejercicios, alta intensidad y corta duración