Prehab

Salut

Sessions d’Entrenament Personal destinades a aquelles persones que necessiten un reforç específic sobre alguna mancança detectada tant en els tests de valoració inicial com en el transcurs de les sessions d’entrenament, així com per a aquelles persones que es troben en processos de dolor agut o que pateixen de molèsties recurrents associades a l’activitat física (en casos de dolor es recomana un diagnòstic previ i complementar aquest treball amb fisioteràpia).

Objectius:

 1. Recuperar la capacitat (mobilitat) per realitzar els patrons bàsics de moviment d’acord amb els estàndards funcionals establerts i les característiques estructurals individuals
 2. Equilibrar el tò de la musculatura tant a nivell articular com en tot le seu conjunt
 3. Mantenir l’alineació òptima i el ritme del conjunt de les articulacions durant el moviment corporal en els exercicis gimnàstics bàsics i de força amb càrregues externes.
 4. Minimitzar l’aparició de molèsties associades a qualsevol tipus d’activitat física ja sigui esportiva, laboral o quotidiana.
 5. Augmentar la prestació esportiva tant davant de situacions que requereixin generar la màxima força possible en un únic esforç, com en situacions on sigui convenient la màxima eficiència mecànica en esforços repetits durant un temps determinat.

Característiques:

 1. Sessió individualitzada amb un entrenador personal qualificat
 2. 30′ de durada (es demana màxima puntualitat)
 3. En cas de recomanació expressa es realitzarà fitxa de seguiment

Parts de la Sessió:

 1. Revisió del Test FMS (a) o de la Valoració Tècnica (b).
 2. Realització de tests complementaris (part principal de la primera sessió)
 3. Resistències manuals i exercicis de reforç i integració als patrons bàsics de moviment
 4. Progressions per l’aprenentatge dels exercicis bàsics de força amb càrregues externes
 5. Re-Test

Per reservar envieu un correu a roger@crossfitlleida.com
La primera sessió és gratuïta (valoració funcional complerta)
Si voleu optar al servei de forma regular (un dia a la setmana) cal disposar de la quota RX (79€/mes).

Altres classes

Movimientos funcionales, variedad de ejercicios, alta intensidad y corta duración